برنامه 13 هفته از لیگ برتر فوتسال اعلام شد اخبار تسنیم

Tasnim

برنامه 13 هفته از لیگ برتر فوتسال اعلام شد اخبار تسنیم

هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز - مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه - مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – مقاومت البرز هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر عباس هفته هفتم نماینده استان تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان هفته دوازدهم آذرخش بندر عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک انتهای پیام.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازی‌ها به شرح زیر مشخص شد. هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – مقاومت البرز هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر‌عباس هفته هفتم نماینده استان تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان هفته دوازدهم آذرخش بندر‌عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک انتهای پیام.

1397/02/26 7:06 PM

داغ ترین خبرها

وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک در تمرین تیم ملی کاراته

وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک در تمرین تیم ملی کاراته

چهل و چهار دقیقه پیش
چهره های مستعد زیادی زیر ذره بین کادر فنی تیم ملی امید قرار گرفتند

چهره های مستعد زیادی زیر ذره بین کادر فنی تیم ملی امید قرار گرفتند

یک ساعت پیش
تیم ملی به محل کمپ تمرینی اش در ترکیه رسید

تیم ملی به محل کمپ تمرینی اش در ترکیه رسید

دو ساعت پیش
اعلام فهرست نهایی تیم ملی آرژانتین برای جام جهانی. ایکاردی خط خورد

اعلام فهرست نهایی تیم ملی آرژانتین برای جام جهانی. ایکاردی خط خورد

سه ساعت پیش
تمدید قرارداد سرمربی مس سونگون. استارت نماینده ایران در آسیا از امروز

تمدید قرارداد سرمربی مس سونگون. استارت نماینده ایران در آسیا از امروز

شش ساعت پیش
حمایت باشگاه رم ایتالیا از تیم ملی ایران در جام جهانی عکس

حمایت باشگاه رم ایتالیا از تیم ملی ایران در جام جهانی عکس

هفت ساعت پیش
پیگیری خط خوردن وریا غفوری از تیم ملی در مجلس! ورزش سه

پیگیری خط خوردن وریا غفوری از تیم ملی در مجلس! ورزش سه

هفت ساعت پیش
گرشاسبی سیدجلال به الجزیره که گل زد حس کردم از تیم ملی خط می خورد

گرشاسبی سیدجلال به الجزیره که گل زد حس کردم از تیم ملی خط می خورد

هشت ساعت پیش
فیلم. حساس ترین سیوهای کاسیاس به مناسبت تولدش

فیلم. حساس ترین سیوهای کاسیاس به مناسبت تولدش

هشت ساعت پیش
آزادکاران نوجوان اعزامی به رومانی به اردو رفتند خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

آزادکاران نوجوان اعزامی به رومانی به اردو رفتند خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

ده ساعت پیش
آشوبی با خط خوردن سید جلال می شود کنار آمدن اما با نرفتن غفوری به جام جهانی نه. چرا باید دژاگه در لیست نهایی باشد؟! اخبار تسنیم

آشوبی با خط خوردن سید جلال می شود کنار آمدن اما با نرفتن غفوری به جام جهانی نه. چرا باید دژاگه در لیست نهایی باشد؟! اخبار تسنیم

ده ساعت پیش
مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 2018 – ویتنام تکواندوکاران پنجشنبه روی شیاپچانگ می روند

مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 2018 – ویتنام تکواندوکاران پنجشنبه روی شیاپچانگ می روند

ده ساعت پیش
مسی برای پنجمین بار برنده کفش طلا شد

مسی برای پنجمین بار برنده کفش طلا شد

ده ساعت پیش
ایکاردی با اینتر 100 گله شد

ایکاردی با اینتر 100 گله شد

یازده ساعت پیش
فیلم. طرح موزاییکی بارسایی ها برای اینیستا ؛ خداحافظی نیوکمپ با کاپیتان

فیلم. طرح موزاییکی بارسایی ها برای اینیستا ؛ خداحافظی نیوکمپ با کاپیتان

نوزده ساعت پیش
خداحافظی به‌یادماندنی تورس با اتلتیکومادرید.روخی بلانکو نایب‌قهرمان لالیگا شد

خداحافظی به‌یادماندنی تورس با اتلتیکومادرید.روخی بلانکو نایب‌قهرمان لالیگا شد

بیست ساعت پیش
کاوه رضایی، چهارمین گلزن برتر ژوپیر لیگ بلژیک ورزش سه

کاوه رضایی، چهارمین گلزن برتر ژوپیر لیگ بلژیک ورزش سه

بیست ساعت پیش
میلان و ناپولی با پیروزی در خط پایان.سقوط کروتونه و بقای اسپال و کالیاری

میلان و ناپولی با پیروزی در خط پایان.سقوط کروتونه و بقای اسپال و کالیاری

بیست ساعت پیش
فیلم. حال و هوای متروپولیتانو برای آخرین بازی تورس

فیلم. حال و هوای متروپولیتانو برای آخرین بازی تورس

بیست و یک ساعت پیش
با اجرای سالار عقیلی آیین بدرقه تیم ملی فوتبال با رونمایی از سرود تیم ملی در جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد

با اجرای سالار عقیلی آیین بدرقه تیم ملی فوتبال با رونمایی از سرود تیم ملی در جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد

بیست و دو ساعت پیش